Geen producten (0)

Windtabel

kracht m/s km/h knopen boven zee boven land beschrijving
0 0-0.2 < 1 < 1 stilte windstil rook recht of bijna recht omhoog
1 0.3-1.5 1-5 1-3 flauw en stilte zwakke wind windrichting herkenbaar aan rookpluim
2 1.6-3.3 6-11 4-6 flauwe koelte zwakke wind ritselen bladeren, wind merkbaar in gelaat
3 3.4-5.4 12-19 7-10 lichte koelte matige wind bladeren/twijgen voortdurend bewegen
4 5.5-7.9 20-28 11-16 matige koelte matige wind kleine takken bewegen
5 8.0-10.7 29-38 17-21 frisse bries vrij krachtige wind gebladerde takken maken zwaaiende bewegingen
6 10.8-13.8 39-49 22-27 stijve bries krachtige wind grote takken bewegen, paraplu met moeite vasthouden
7 13.9-17.1 50-61 28-33 harde wind harde wind gehele bomen bewegen
8 17.2-20.7 62-74 34-40 stormachtig stormachtige wind twijgen breken af, fietsen/lopen moeilijk
9 20.8-24.4 75-88 41-47 storm storm lichte schade aan gebouwen, dakpannen los
10 24.5-28.4 89-102 48-55 zware storm zware storm ontwortelde bomen, aanzienlijke schade gebouwen
11 28.5-32.6 103-117 56-63 zeer zware storm zeer zware storm uitgebreide schade
12 > 32.6 > 117 > 63 orkaan orkaan totale verwoesting